واحد های مسکونی و تجاری ۱ و ۲ خوابه
شروع قیمت از ۷۲۰٫۰۰۰ لیر
واحد های مسکونی و تجاری ۱ و ۲ خوابه
شروع قیمت از ۷۲۰٫۰۰۰ لیر
واحد های مسکونی و تجاری ۱ الی ۵ خواب
شروع قیمت از ۸۶۰٫۰۰۰ لیر
واحد های تجاری ۲ و ۳ خوابه
شروع قیمت از ۱٫۲۴۶٫۰۰۰ لیر
واحدهای مسکونی و تجاری ۱ الی ۵ خوابه
شروع قیمت از ۱٫۲۴۶٫۰۰۰ لیر
واحد های مسکونی ساحلی آپارتمان و ویلا
تماس بگیرید
واحد های مسکونی و تجاری ۱ الی ۵ خوابه
شروع قیمت از ۸۸۰٫۰۰۰ لیر
واحد های مسکونی ۱ الی ۵ خوابه
شروع قیمت از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ لیر
واحد های مسکونی ساحلی نرمال و دوبلکس
شروع قیمت از ۲٫۱۴۰٫۰۰۰ لیر
واحد های مسکونی ۱ ، ۲ و ۳ خواب
شروع قیمت از ۸۸۶٫۰۰۰ لیر
واحد های مسکونی ۲ و ۳ خواب
شروع قیمت از ۷۵۰٫۰۰۰ لیر
قبل
بعدی